Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-11-26

Afsender

Niels Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven under datoen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard

Karlsberg, Hillerød. 26 . 11 . 06

Kære hr. Hannover!
Efter Deres udtalelse i telefonen,
havde jeg ventet at se Viggo P.s og
mit stykke i Politiken i fredags.
Istedet fik V.P. i lørdags brev*) fra
Redaktøren, hvori denne beder undskylde
at det ”ved en fejltagelse” ikke var kom-
met den dag, men skulde komme lør-
dag. Det har dog ikke været der
endnu, og da vi har fået at vide, at
der har været adskillige bl indlæg i
forskellige blade, hvori der er sagt
omtrentlig hvad vi siger, og da vi til-
lige har hørt (om dette forholder sig
rigtigt, ved vi dog ikke) at der også fra
elever ved skolen er ansøgt om at
Schlichtkrull måtte få posten, så
så har vi personligt slet intet ønske

*) skrevet fredagen d. 23ende

[2]
om at vort indlæg overhovedet kom-
mer frem.
Jeg tænker mig, at De mulig har
konfereret med Ministeren, og der-
som han fremdeles ønsker det frem,
skal det det naturligvis, men ellers
synes vi det igrunden vilde være
heldigere at lade det fare, nu det
har trukket så længe ud.
Deres
Niels Skovgaard.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling