Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-02-21

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
21 febr 1906
Kære Hannover
Dette blot for at meddele Dem at
jeg har sat Prisen paa Pottemager
Krukkens Frise til 300 Kr. Jeg mener
at Prisen er rigtig vurderet i Sammenlig-
ning med de andre Tings Priser.
Mener De at Kunstindustri Museet
vil have den?
Venlig Hilsen
J.F. Willumsen.
Nyvej 17 2

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering på brevkort.

Hr. Kunsthist. Emil Hannover
Vesterbrogade 56. 3
V.