Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-11-28

Afsender

Johanne Krebs

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Emil Hannovers hånd:] Krebs

Niels Juelsgade 8
d 28–11–06

Hr Direktør Hannover!
Jeg haaber at De ikke misforstod
mit Brev igaar. Alt hvad der
er foregaaet paa Skolen, inden
Skoleraadets Indstilling af Ir-
minger, ved jeg god Besked med.
Det er kun hvad der er fore-
gaaet siden, der nærmest maa
tage Form af Formodninger
hos mig. Jeg har i de sidste
Uger ikke været rask og ikke
været meget paa Skolen, og har
med Vilje heller ikke villet blan-
de mig meget i Elevernes Sager,
da Johansen i denne Sag har
havt Indflydelsen, jeg ingen. efter
Med særdeles Agtelse
Johanne Krebs

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

København

Niels Juelsgade 8

Den Hirschsprungske Samling