Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-05-01

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
Nyvej 17 2. 1 Maj 1906.

Kære Hannover.

Kan jeg faa denne Skitze stillet
saaledes at man kan gaa rundt
om den?
Ligeledes anser jeg det for en
Nødvendighed at den bliver
hævet saa højt op, at man ikke
kan se den øverste Flade paa
Soklen. — Saaledes som det
jo vil ske i Virkeligheden hvis
det var det rigtige Monument
man stod overfor — Man skal
jo nemlig tænke sig at Hørups
Ben gaar ned bagom Talerstolens
Rampe — Det vil sige at den

[2]
grønne Plade skal hæves 46 til
47 Tom. op fra Gulvet.
Og herved har jeg gjort mit
Bedste i Hørup Konkurencen.
Det er ganske vist ikke helt
godt; men al Ting maa jo have
en Ende. Faar jeg Arbejdet
ved jeg mange Ting der kunde
forandres, saa Helhedsvirkningen
blev bedre.
Med venlig Hilsen
Deres
J.F. Willumsen

[3]
Jeg har sendt Gibsstatuetten
fra det første Hørup Udkast
med, ligeledes Busten.
Ogsaa vil det være rigtigt at
udstille den farvede Tegning
af 1ste Udkast, jeg forærede
Dem i Efteraaret.
Hvorimod de to andre Gibs-
udkast vil være unødvendige
at udstille (dem har jeg herhjemme)

J.F.W.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling