Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-06-06

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen indleder sit brev med kraftigt at fraråde Emil Hannover at arbejde for en bortlodning af et maleri af Agnes Slott-Møller. Sagen kan dog stilles i bero et par måneder, mens ægteparret Slott-Møller opholder sig på Damgaard. Christiansen fortsætter sit brev med at fortælle, han ikke kan blive i København så længe, som Hannover har foreslået: Han skal til Mariager og er afhængig af en dampers ugentlige afgang dertil. Han ser frem til fred og ro der efter "det journalistiske Rakkerarbejde". Som en eftertanke referer han i margenen til en artikel om billedhuggeren Rasmus Andersen.

Transskription

[i Hannovers hånd med blyant:]
Christiansen

København d: 6 Juni 1906

Kære Hannover!
Tak for Deres Brev! En eventuel
Bortlodning af Fru S-M’s Billede maa
efter min Mening kun finde Sted i
yderste Nødstilfælde. Foreløbig lader jeg
Sagen bero da de er rejste til Dam-
gaard paa Besøg i et Par Maaneder.
Jeg kan desværre ikke blive i Byen
til Søndag otte Dage. Der gaar kun Dam-
per til Mariager en Gang om Ugen og
hvis jeg ikke kommer afsted Torsdag den
14de ds kan jeg først komme afsted 8
Dage senere og saa er vi allerede i
Slutningen af Maaneden. Jeg trænger
til lidt Ro ovenpaa det journalistiske
Rakkerarbejde og det faar jeg ikke før
jeg kommer bort fra Byen.
Tak fordi De vilde se mig hos
Dem til Frokosten. Venlige Hilsener
til Deres Kone, Børnene og Dem selv
fra Deres hengivne
R. Christiansen & Co.

[i venstre margen:]
Det var en livlig Artikel Sigurd Müller skrev om Billedhugger Rs Andersen,
jeg vilde kun ønske det var en Mand med mere Autoritet som havde sat sit Navn
under.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

København

Den Hirschsprungske Samling