Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-04-26

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
Nyvej 17 2. 26 Apr 1906.
Kære Hannover. Tak for sidst.
Det var dejligt med den Disput vi fik paa Slut-
ningen — det var helt som i vore unge Dage, da vi
endnu ikke var saa satte som nu. Naar der i
Hørup Indbydelsen staar at Indleveringsfristen er
sat til 1ste Maj. Forstaaes der saa derved at vi
1) skal indlevere den 1ste Maj eller den sidste April?
2) Paa hvad Klokkeslæt vil De have Genstanden og
3) ved hvilken Indgang? (Taarntrappen?) Jeg har
nu lidt i mit Fængsel i 14 Dage uden at have været
udenfor en Dør, blot for at lave denne Skitze.
Aldrig Konkurencer mer! Med venlig hilsen fra
Hjem til Hjem. Deres
J.F. Willumsen

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering på brevkort.

Hr. Kunsthist. Emil Hannover
Vesterbrogade 56
V.

Den Hirschsprungske Samling