Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-02-02

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen
2 Febr 1906
Kære Hannover.
Fra Billedhuggersamfundet skal jeg spørge om
det kan faa Konkurrence Indbydelserne til Hørup
Monumentet tilsendt inden førstk Mandag Aften. Sagen
vil i saa Fald blive lagt frem paa næste Møde.
I modsat Fald vil Sagen blive forhalet
en Maaned. Formanden er Billedhugger
Mortensen. Gl. Kongevej 179. V.
Haaber at Familjen har det godt.
Venlig Hilsen fra Deres hengivne
J.F. Willumsen

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering på brevkort.

Hr. Bibliotekar Emil Hannover
Vesterbrogade 56 3
V

Den Hirschsprungske Samling