Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-06-17

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze

Kære Hr Hannover

Paa Selskabet ”Hedebosagens Fremme”s
Vegne vil jeg bede Dem, Ifølge Deres
Elskværdige Løfte til mig om at
ville skrive om vor Udstilling, at
gaa de… og, saafremt De kan
skænke den en udførlig Omtale
i Politiken
Med venlig Hilsen
Deres
Gudmund Hentze

Med Emil Hannovers hånd:
17/6 . 06
Hr. Gudmund Hentze,
Jeg var forleden Dag inde paa Deres Udstilling med
det Forsæt at ville skrive om den. Men jeg opgav det
indtil videre af to Grunde. For det første, fordi jeg
af ganske Hjerte er en Modstander af det dekorative
Princip, hvorefter Udstillingen er opstillet; det
synes mig ganske ærligt talt barbarisk at bruge smukke gamle …er
til at til at drappere Søjle
mere kræmmeragtigt
end kunstnerisk at drappere med smukke gamle
Stoffer, saaledes som man navnlig har gjort det paa Søjlerne
[i] Salen og oppe i Galleriet, og bringe i Udstillingen i mulig Miskredit
ved at give den en mindre hædrende Omtale ….
Udstilling vil jeg ikke. Men hertil kommer, og dette
er min anden Grund, at jeg ikke godt kan skrive om en
Udstilling, paa hvilken … vist … oplysning mangler angaaende Tingenes
Art, Proveniens og Ejere mangler. Skønt jeg ikke selv hører
til de allermindst ……… ubevandrede paa de Omraader, som
Udstillingen har inddraget i sig, følte jeg mig dog paa mange
Punkter ganske … usikker, og jeg kan ikke indlade
mig paa at vejlede andre paa disse Vilkaar. Paa den førstnævnte
[i venstre margen:]
af de Skavanker, Udstillingen efter min Opfattelse har, kan der jo
næppe raades Bod. Den anden er [der] derimod Tid til at afhjælpe. Hvis dette skulde ske
skal jeg tage under fornyet Overvejelse, om jeg vil kunne imødekomme Deres Ønske
om en Artikel om Udstilling.

[s. 2]
[med blyant i Hannovers hånd:]
30 Potter Vand – 1 Pund friskhæ[?]t
Kalk
Telefonsamtale 75

[desuden forskellige regnestykker i blyant og i blæk i Hannovers hånd]

Fakta

Brev

Dansk

Emil Hannovers svar er dateret 17. juni 1906.

Den Hirschsprungske Samling