Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-11-26

Afsender

Michael Ancher

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Ancher

Kære Hr Emil Hannover!

Ja vist, ned med det projekterede Taarn!,
det vil være i høi Grad malplaceret.
Lad Bryggeren bygge saa mange Taarne
han vil, men paa de rette Steder.
Vær derfor saa god at skrive mit
Navn under paa Adressen til Rigsdagen
De venligste Hilsener fra min Kone og
Deres hengivne

Michael Ancher

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling