Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-12-29

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kjerteminde 29 – 12 – 09
[med blyant i Emil Hannovers hånd:] Syberg

Kære Hr. Emil Hannover!
Allerførst hjærtelig Tak for
Deres Brev. Det har under
alle Omstændigheder glædet
mig at modtage det. M. H.
til mit Billede vilde jeg gærne
tillade mig at sige endnu et
Par Ord. Først dette: Kan jeg
ikke få det, så kan jeg ikke
få det og så er der ikke mere
at gøre ved den Sag. Men der
er jo endnu en Måned til jeg
skal bruge det, og mulig kunde
Omstændighederne for at tale
med Fru Hirschsprung for-
bedres i den Tid. En Side ved
denne Sag kan jeg ikke afholde
mig fra at henlede Deres Op-
mærksomhed på: Maleren
Slott-Møller fik sit (eller
sine) Arbejde tillåns. Han

[2]
havde netop i Tiden før hans
Udstilling i nogle Avisartikler
angrebet mig meget fjendsk.
Der vilde være lidt af en
Retfærdighedshandling i at
Skæbnen (i dette Tilfælde Hirsch-
sprungs Galleri) ikke lagde
mig Hindringer i Vejen for at
gøre min Udstilling så god
som mulig og samtidig fa-
voriserede min Angriber.
Når ..g jeg taler om at gøre
min Udstilling så god som
mulig mener jeg dermed så
fyldig som mulig. Jeg skyder
mig ind under et bevinget
Ord af Philipsen: ”Har
man ikke Talent, må man
i det mindste være flittig”.
En anden Ting er at næsten
alle mine Billeder fra tidligere

[3]
Tid er – ja hvad skal
jeg sige – så tunge og mørke.
Forårsbilledet er det eneste
hvori der er anslået en
mere lys og munter Stem-
ning. Idet jeg beder Dem
undskylde min Påtrængen-
hed lover jeg Dem at dette
skal blive det sidste jeg
skal plage Dem med an-
gående denne Sag.
Endnu en Gang min
bedste Tak for Deres Brev
Må jeg tillige bede Dem
overbringe Deres Frue, som
måske erindrer mig fra en
Aften hos Fru Heymann
min ærbødigste Hilsen.
Med venlig Hilsen
Deres Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Kerteminde

Den Hirschsprungske Samling