Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-06-20

Afsender

Michael Ancher

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Ancher, Michael

[1]
Skagen 20. 6. 09.

Kære Hannover!

Af al den Venlighed, der i saa rigt
Maal blev mig vist i Anledning af
Fødselsdagen, var der Intet, som
glædede mig mere end Deres Brev.
Der har i mange Aar i mit Hjerte
været et lille Rum, som indeholdt
Taknemmelighed imod Dem, fordi De
altid stillede Dem forstaaende ligeoverfor
min Kunst og slog til Lyd for den ved
forskellige Leiligheder, hvor det gjalt
meget for mig, og jeg har Fornemmelsen
af aldrig at have sagt Dem rigtig Tak
for det. –

[2]
Lad mig saa gjøre det nu og sam-
tidig forsikkre Dem, at jeg ikke
mindre end De beklager, at vi aldrig
ses; men jeg ved ikke, hvordan det
gaar til, at siden jeg fik Hus i
Byen, føler jeg mig mere fremmed
der og holder mig borte fra Alt.
Eller er det Konstantin Hansens
Aand, hans Graahed i Sindet, eller
er der Pech ved Huset, hvor han i
saa mange Aar sad forgæves og ventede paa en
Solstraale,? der gør mig til Eneboer derovre?
I det Haab igjen at træffe Dem,
naar jeg kommer til Byen, trykker
jeg Deres Haand og sender Dem min
bedste Hilsen. Deres hengivne
Michael Ancher

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling