Menu

Emil Hannovers arkiv

1911-06-22

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover for at takke ham for et deltagende brev, som Christiansen modtog i forbindelse med sin mors dødsfald.

Transskription

København d: 22 Juni 1911

[i Hannovers hånd med blyant:]
Christiansen

Kære Hannover!
Hjærtelig Tak for Deres deltagende
Brev i Anledning af min gamle
Moders Død. Den kom som befri-
ende Afslutning for hende, efter
at en ondartet Kræftsygdom i
Løbet af godt et Aarstid fuldstæn-
dig havde nedbrudt hendes før saa
kraftige og sunde Konstitution.
Hun havde ikke aldrig før været syg saa
saa langt som jeg kan huske tilbage
til min tidligste Barndom. Det
er jo altid et smærteligt Tab at miste
sin Moder, selv om hun har naaet
opimod Støvets Aar, det er et
stort Afsnit af mit Liv som med
hende begraves.
Med de venligste Hilsener til Deres
Kone og Dem selv er jeg Deres
hengivne
Rasmus Christiansen
Min Kone beder mig hilse mange Gange.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

København

Den Hirschsprungske Samling