Menu

Emil Hannovers arkiv

1911-12-31

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen må melde afbud til at besøge Emil Hannover den følgende dag og overbringe det aftalte - formentlig et pengebeløb - men han vil komme den efterfølgende.

Transskription

[i Hannovers hånd :]
Christiansen, R.

Tirsdag Aften d: 31 Decbr: 1911

Kære Hannover!
Jeg er desværre forhindret
fra at komme til Dem
i Morgen, Nytaarsdag; men
i Overmorgen skal jeg bringe
det ønskede og jeg haaber
at dette maa være tids nok.

Glædeligt Nytaar!

Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Den Hirschsrpungske Samling