Menu

Emil Hannovers arkiv

1911-05-29

Afsender

Niels Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven under dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard

29 . 5 . 11 .

Kære hr. Hannover!
Deres anmodning, om at skille
mig ved de to broderede stole, kan
jeg ikke imødekomme, jeg vil ikke
skille mig ved de minder om mit
barndomshjem, og er i det hele ikke
tilbøjelig til sådan at lade mit hjem
plyndre.
For en tid siden var jeg inde på
Kunstindustrimuseet, og damen
på kontoret spurgte fra Dem, om
jeg vilde sælge afstøbningen af hjorten
ved korset og de to skitser til Storm-
broen (Odin og Athene). Ja det
vil jeg nok til museet, og synes,
at 100 kr. for hjorten og 50 for begge
udkastene, måtte kunde [!] være rime-
lig betaling. Deres ærbødige vend
Niels Skovgaard.

[2]
At De ikke har fået svar
tidligere, kommer af at jeg
for tiden maler h. i Høve i
Skelskøregnen.
Jeg benytter lejligheden til
at sende Dem mit svar til
Treu, som lå her og ventede
på at blive sendt Dem.
NSK.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling