Menu

Emil Hannovers arkiv

1917-08-04

Afsender

Carl Holsøe

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Tegnet 10 Kr
pr. Post...[?].
4/8 17
[sammes påskrift i venstre margen:] Hammerhøi

[trykt:]
VENNER AF VILHELM HAMMERSHØJ SOM MEN-
NESKE OG KUNSTNER HAR ØNSKET AT SÆTTE ET
EFTER ET UDKAST AF THORVALD BINDESBØLL
UDFØRT MINDESMÆRKE PAA HANS GRAV. HVIS
PLANEN HAR DERES TILSLUTNING, BEDES DE UD-
FYLDE OG TILBAGESENDE VEDLAGTE KORT.

CARL HOLSØE VIGGO JOHANSEN KARL MADSEN
TH. PHILIPSEN L.A. RING
PETER HERTZ

Fakta

Brev

Dansk

Datering med blyant i Hannovers hånd

Påtrykt kortet er afsenderne:
Carl Holsøe, Viggo Johansen, Karl Madsen, Th. Philipsen, L.A. Ring, Peter Hertz.

Kortet har ingen adressat, men må formodes at være stilet til Emil Hannover, der har noteret dato mv. i blyant, og som har arkiveret dokumentet.

Den Hirschsprungske Samling