Menu

Emil Hannovers arkiv

Januar-maj 1917

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen gør i brevkortets fortrykte tekst opmærksom på, at hans nye adresse angivet i telefonbogen og vejviseren for 1917 først gælder fra 7. maj.

Transskription

Hr. Direktør
Emil Hannover
Kunstindustrimuseet
V. Boulevard
B

[2]
[med trykte typer:]
Bedes noteret!
Den adresse med tilhørende Telefonnummer, som
findes i den ny Telefon=Haandbog og i Vejviseren for
1917 gælder ikke før efter den 7. Maj d. A.
Indtil denne Dato er min Adresse som hidtil:
Rosenvængets Sideallé 3II. Ø. Tlf. Øbro 1177.
Ærbødigst
R. Christiansen
Figurmaler

[i venstre margen i Hannovers hånd med blyant:]
Christiansen, R.

Fakta

PDF
Brevkort

Poststemplet er vanskeligt at læse, men brevkortets indhold fortæller, at dateringen ligger inden for perioden januar til maj 1917.

København, V. Boulevard

Den Hirschsprungske Samling