Menu

Emil Hannovers arkiv

1922-02-19

Afsender

Ejnar Nielsen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Nielsen, Ejnar

Kjære
hr. direktør Emil Hannover
Spørgsmaalet ”Johannes Bjerg”
er løst paa tilfredsstillende
maade af Akademiet og takker
jeg for Deres bistand. Jeg beder
Dem endnu engang undskylde
hvad jeg maatte have forséet[sic],
men det var jog dog kun – slet
og ret –
Deres hengivne
Maler
Ejnar Nielsen

Charlottenborg 19.2.22

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Charlottenborg

Den Hirschsprungske Samling