Menu

Emil Hannovers arkiv

1922-01-19

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze
[med blæk i Hannovers hånd:]
Besv. 21/1.22:
for i aar for sent.
Lovet at støtte et evt. Andragende.
Hans Alder dog formentlig en
Hindring. Foreslaaet Henvendelse til
Kunstakademiet.

Kære Hr
Emil Hannover

Jeg har hørt, at der var nogen Portioner af
Raben-Lewetzaus Fond ledige, hvis det er
Tilfældet og hvis det ikke er for sent at sø[ge]
det – og hvis De har Indflydelse paa
Uddelingen og vil gøre den gældende til
Fordel for mig, vilde jeg være Dem Ta[k-]
nemlig derfor. Jeg har ikke i mange Aar
søgt noget Stipendium; Da jeg var ganske
ung fik jeg ikke noget og blev træt af at
søge uden at have Held, og i de sidste
Aar syntes jeg ikke jeg havde Adkomst til
at søge, hvad Andre trængte mere, men
nu har jeg været længe syg, ligger endnu
paa Hospitalet efter en Operation (Galde-
blæren) og har ligget her i to Maaneder, saa
mine Pengesager staar ikke fint. Maa
min Hustru ringe Dem op en Dag
med det første eller vil De elskværdigt
ringe op*) eller sende to Ord til min
Adresse i Byen vil jeg som sagt være
Dem taknemlig. Jeg haaber De lever
vel og er rask.
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Gudmund Hentze

Nu kommer jeg snart ud
igen herfra
pt. Diakonissestiftelsen

[i venstre margen:]
*) Byen 2532x

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Poststempel.

Privat
Hr Direktør
Emil Hanover
Kunstindustrimuseet
Vestre Boulevard
K

  • Gothersgade 12, 1123 København, Danmark

Den Hirschsprungske Samling