Menu

Emil Hannovers arkiv

1922-12-17

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard
Derunder med blæk med Emil Hannovers hånd:
besv.
18/12 . 22

Rosenvænget 17 – 12 – 1922

Kjære Direktør Hannover!
Så vidt jeg ved interesserer De Dem meget
for Willumsen og hans kunst, så jeg
måske kan få Dem til også at interes-
serer [!] Dem for en plan, jeg går svanger med.
Jeg vilde så gærne se at få Staten til at
bestille et større arbejde hos ham, og
forsøge ved hjælp af Akademiet at
påvirke ministeren i den retning. Men
Deres hjælp må jeg også have. Det skulde
gærne ske nu, da han næste år 7/9 fylder de
60. Jeg har hørt et forlydende om, at han
er begyndt at føle sig for gammel til at gå
i lag med noget større helt nyt, (om det er
rigtigt, ved jeg ikke) men at han meget ønsker
sig sat i stand til at fuldføre noget alle-
rede påbegyndt, et billedhuggerarbejde.
Om det er den frontespis, eller hvad, som
jeg for mange herrens år siden så påbegyndt
ude i Hellerup, ved jeg ikke. Ved De det?

[2]
Nu vil det formentlig være lettere, eller mindre
svært at få ministeren til at interessere
sig for sagen, hvis vi kunde henvise til
et sted det vilde være passende at anbringe
kunstværket; og her ligger det nær at tænke på
den nye kunstindustrimuseumsbygning.
Hvad siger De dertil? har De en plads?
eller kan De indrette en? har De lyst at
være med til at realisere planen på denne
eller en anden måde?
Tilgiv skriften, jeg ligger i sengen idag.
Det er jo ellers bedst ikke at omtale sagen.
Og så er der min mosaik, som nu støbes
fast i cement. Kan jeg med megen tak for
lån
aflevere maleriet når som helst og
få min karton ”tiger og gaseller” tilbage
når som helst, eller skal det være på en
bestemt dagstid, mulig dag? Skal jeg i
forvejen meddele når sagerne ombyttes, og
i så fald, hvor længe i forvejen?
Tak for Deres brev angående eventuelt
køb af mosaikken. Derom kan jeg sige,
at der kan blive tale om at udstille den i
Stockholm denne vinter, og det er vel ikke
utænkeligt, at de der vilde spendere nogle

[3]
penge på at købe den. Foreløbig er jeg til
sinds at sætte 6000 Kroner som en passende pris,
men jeg kunde tænke mig at slå af, hvis jeg
kunde sælge den til et passende offentligt
Sted [!] her i København, fordi jeg selv regner
dette stykke for noget af det værdifuldeste
indenfor min produktion, og trods visse
fordele ved maleriet, mosaikken alligevel
for det egentlige. Jeg har på visse punkter selv
tildannet og lagt stenene. At en tanke
udføres i det materiale i hvilket den er
tænkt, er så afgørende, ikke mindst, når for-
arbejdet, maleriet ikke er længere borte, end
at sammenligning er mulig. Det er blot så meget
interessantere. Jeg kan også tænke mig lempe-
lige afbetalingsvilkår.
Jeg kan måske i en nær fremtid imødese
Deres svar, navnlig på spørgsmålet ang.
Willumsen og afleveringen. Ang. Willumsen
vilde det være rart at have det senest onsdag.
Med venligste hilsner
Deres hengivne
Joakim Skovgaard

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling