Menu

Emil Hannovers arkiv

1922-12-20

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard

Rosenvænget 20 – 12 – 1922

Kjære Direktør E. Hannover!
Tak for Deres brev af 18de dennes. Jeg er
meget glad ved at De tager mosaikken til
de nævnte 5000 Kroner, da jeg så gærne ser den
i hus hos Dem. Hvor De tager pengene,
beder jeg Dem overveje, men tager De dem
af F.S.s legat, vilde jeg helst have halvdelen
inden nyår og den anden halvdel forinden jeg
rejser. Jeg håber at komme en lille tur til
Italien til foråret. Meget gærne vilde jeg med-
virke til udsmykning af Stuen hvor mosaikken
anbringes. Naturligvis forbeholder jeg mig ret
til at udstille denne i Stockholm og her i
byen. Ang. Willumsen, så ser vi temmelig
ens på hans kunst. Og når De bedømmer
hans store relief så lidet smigrende, så
bliver jeg betænkelig. Det er såre længe siden
at jeg så det. Det ser ud til at blive en
vanskelig sag. Angående afleveringen

[2]

så takker jeg for oplysningerne, som jeg skal
rette mig efter.
Til slut min bedste tak fordi jeg måtte
låne Eva så længe, det har været mig et
meget kært arbejde; jeg kan godt lide at arbejde
med andres gode hænder (og øjne), hvor jeg ikke
selv overkommer det med mine egne. For jeg
er så interesseret i materialer, mosaik,
gobelin og glasmaleri og stuk, og bronce og
granit o.s.v. *)
Angående stuen, må jeg tilføje, om jeg lever
så længe, for endnu er jeg optaget af andre
sager. Tak! jeg har det godt nu.
Med venlig hilsen Deres ærbødige
hengivne
Joakim Skovgaard

*) og jeg har hidindtil kunnet finde gode,
udmærkede og villige hjælpere.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling