Menu

Resultater: 74

Udateret, forår 1889

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Siderne er et fragment af et længere brev. Rasmus Christiansen omtaler sin og sin broders forestående rejse til Paris f…

Lørdag

Georg Achen

Emil Hannover

Achen og hans kone melder afbud til et selskab hos Hannovers den kommende onsdag. Han føler sig ikke frisk for tiden og…

1887-09-04

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten lykønsker Hannover i anledning af hans forlovelse med Alice Ruben, som hun har hørt så meget godt om. Holt…

1888-02-14

Emil Hannover

Rasmus Christiansen, Johan Rohde

Hannover skriver til både Rohde og Christiansen. Han dikterer til sin kone, da han har overanstrengt sine øjne og ikke …

1888-08-17

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten takker for Hannovers artikel om dansk kunst på den nordiske udstilling, som både har interesseret og overr…

1888-10-22

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover ville gerne diskutere, hvordan de hjælper Wildenrath, men han har ikke tiden til det. I stedet vil Alice Hanno…

1888-12-14

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover forsvarer sig overfor Rohde og mener ikke, at denne har ret i, at han bør forsone sig eller lempe tonen overfo…

April 1889

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen forebereder sin og broderens Paristur i anledning af verdensudstillingen 1889. Christiansen har gjo…

1889-01-21

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover glæder sig over, at arbejdet med Wildenrath-lotteriet snart er overstået, og han gør status over sit salg af s…

1889-01-31

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har hørt, at Rohde har svært ved at hitte rede i de solgte lodder til Wildenraths lotteri, så han sender her e…

1889-02-07

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Emil Hannover må i dette brev høre for det mindre velorganiserede lotteri over et af Wildenraths malerier, som han var …

1889-04-06

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen og hans bror vil ankomme til Paris i den første uge af maj og beder Emil Hannover skaffe dem logi. …

1889-04-23

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen oplyser Emil Hannover om sine og broderens rejseplaner og ankomsttid til Paris. De regner med et væ…

1889-06-01

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen er med sin bror rejst fra Paris via Antwerpen til Dordrecht og skriver begejstret til Alice Hannove…

1889-06-24

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen beder om nyt læsestof fra Emil Hannover, så længe det ikke er om kunst og ikke er engelsksproget. O…

August 1889

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen takker Emil Hannover for lån af bogen "Eline Ebsen" og nævner derefter det ulykkelige dødsfald af R…

1889-08-31

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen takker for et besøg hos ægteparret Hannover, der opholder sig på landet, og vedlægger brevet to æsk…

1890-03-11

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde er bekymret for Emil og Alice Hannovers helbred i det kolde München. Han beklager, ikke at have besøgt Hann…

1890-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Alice Hannover er stadig syg, men parret vil vente med at konsultere en læge, til de befinder sig i Rom. Hendes tilstan…

1890-03-29

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde inviterer Hannovers ud til sig sammen med nogle venner næstkommende tirsdag.