Menu

Resultater: 174

Udateret, efter 1894

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover inviterer Johan Rohde på udflugt den følgende dag: Planen er, at de to og Charles Been skal med tog til F…

Fredag Middag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Fredag Middag I Hast Kære Rohde, Efter at De var gaaet snakkede Henrichsen og jeg videre om S.M.’s Affairer. J…

Udateret. Muligvis fra marts-april 1892

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover sender Johan Rohde et trykt korrekturark med J.F. Willumsens rettelser påført. Rohde skal returnere et ny…

Udateret. Formentlig mellem oktober 1894 og maj 1895

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover spørger Johan Rohde, om han vil sikre sig, at Alfred Pers holder et "kunstnerisk Øje" - og tager Rohdes e…

Udateret. Muligvis fra året 1896

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder Johan Rohde gennemlæse et manuskript og returnere det dagen efter. Slutningen på manuskriptet, oply…

Udateret. Perioden 1894-1905

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder Rohde om at købe et litografi efter Millet. Bestillingen er fra Kunstindustrimuseet, og Hannover un…

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Kjære Rohde, Deres Svar fra Italien bragte mig til at mindes en Bog, jeg en Gang bladede igjennem, og som har den T…

Udateret. Muligvis fra året 1896

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover eftersender med dette brev en eller flere tekstsider, som udgør slutningen til det manuskript, han har se…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Mandag. Kære Ven, Jeg har omsider faaet gjort Regnskabet ang Willumsens Buste op. Udgifterne var: Formen –…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Fru Willumsen var oppe hos mig i Formiddags, og jeg lettede saa mit Hjærte. Jeg sagde hende ogsaa, at jeg h…

1892 eller derefter

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker for et brev fra Rohde. Han vil kigge forbi Rohdes atelier den følgende dag, blandt andet for at låne "L…

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, De spurgte mig i Aftes, om De, hvis Lejlighed bødes, skulde foreslaa mig som en af de 25 Indbydere i nok- omt…

Torsdag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Der startes Lørdag Aften Kl. 8¼ fra den .. Indgang til Ørsteds- parken, som er vis – à – vis Klam- penbor…

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Diktat Kjære Rohde, Jeg synes, det eneste rigtige er at sammenkalde de frie Ud- stillere til et Møde hurtigst muli…

Efter april 1886

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker for en tegning af Rohde, som han og hustruen har modtaget som gave fra "Kliken".

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har netop mødt Carl Behrens på Café Bernina. I forbindelse med en kommende fest er Hannover og Behrens uenige …

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Kjære Rohde, jeg bad i Dag Kleis sende os det Billed hjem, De har været saa venlig at forære os. Hvis De ikke har n…

1887-09-29

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover diskuterer, hvordan der bør reageres på en artikel forfattet af N.V. Dorph, bragt i Piraten. Han har aftalt me…

Efterår 1888

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover og Rohde planlægger forløbet af Wildenraths lotteri. Hannover medsender en liste over de folk, han har sendt i…

1888-02-14

Emil Hannover

Rasmus Christiansen, Johan Rohde

Hannover skriver til både Rohde og Christiansen. Han dikterer til sin kone, da han har overanstrengt sine øjne og ikke …