Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-12-29

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover spørger til Rohdes søsters helbred og håber, hun snart får det bedre. Émile Gallé har sendt Hannovers et lille glas, som han er ubeskriveligt glad for.

Transskription

Tirsdag Morgen
Decbr. 91.
Kjære Rohde,
Hvorledes gaaer det med Deres Søster?
Blev det virkelig til Influenza? I saa
Fald maa De i al Ærbødighed bede hende
fra mig, at hun snart maa overstaa
Sygdommen, bl.a. ogsaa fordi vi næsten ikke
kan holde det ud af Længsel efter Dem. Iaften
skal De dog ikke komme, da vi er i Theatret.
Men kom snart. Til ganske ubeskrivelig Glæde
for os har Gallé omsider sendt os et Glas,
som jeg i Dag hentede paa Toldboden. Det er lille,
men det er vidunderlig dejligt.
Deres hengivne E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Poststempel

Émile Gallé
Agathe Rohde

Den Hirschsprungske Samling