Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-17

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Rosenvænget 17 Marts 1893
Kjære Hr. Hannover! Jeg tillader mig at
pålægge Dem endnu alvorligere, at De glemmer
den ytring jeg lod falde om min Hustrus Portrait,
jeg fortryder den meget og vil blive meget bedrøvet
om den kom videre, men nu stoler jeg på
Dem. Jeg beder Dem brænde Dette [!] brevkort straks.
Hvad den frie udstilling angår, så gjør
jeg mig ellers den største umage for ikke
at fortælle detailler den vedrørende, jeg
talte mere frit til Dem, da jeg ikke tænkte
på andet, end at det stof de samlede her først
kommer frem efter åbningen. Da jeg tror, at
jo mere tyste forberedelserne kan gå, des bedre,
beder jeg Dem også fortie de småting jeg sagde.
Med særdeles agtelse
Deres
Joakim Skovgaard.

Fakta

Brevkort

Dansk

KJØBENHAVN V
18
O K
..
6 – 7½ Fm

Hr. Forfatter E. Hannover
Reventlowsgade 22, 3 sal
V.

Den Hirschsprungske Samling