Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-10-16

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Joakim Skovgaard har bedt Rohde spørge Hannover, om han ikke vil skrive om Kunstforeningens udstilling. Hvis festskriftet til Georg Brandes bliver til noget, vil Rohde sende en liste med forslag til medvirkende. Rohde beder Hannover hilse sin kone og undskylde Rohdes jyske stædighed. Hvad stædigheden refererer til, er uklart.

Transskription

16-X-91.

Kjære Ven!

Joakim Skovgaard kom i Dag hen
hos mig og bad mig indtrængende, om jeg
ikke kunde faa Dem til at skrive noget
om Kunstforeningens Udstilling.

Jeg véd ikke, om De har lyst — men jeg
undlader ikke at udføre min Mission — —

— hvis Festskriftet kommer i Orden, lader De
mig det nok vide, at jeg kan sende Dem
den begjærede Liste, der muligvis ikke falder
sammen med Slott-Møllers —

[2]
Hils Konen og tak hende for sidst
og sig, at hun ikke maa være vred
over min Stædighed — det er min jydske
Natur. —

Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Joakim Skovgaard

Den Hirschsprungske Samling