Menu

Emil Hannovers arkiv

1912-03-22

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Skovgaard spørger om det er Hannover der sender ham Kunstindustrimuseets årsmeddelelser. I så fald takker han mange gange. Ellers beder han om at få oplyst den rette person at sende sin tak til.

Transskription

Foroven over dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J

Rosenvænget 23 – 3 – 1912

Kjære Hr Direktør E. Hannover!
Hvis det er Dem der foranlediger at jeg
får Kunstindustrimuseets smukke
årsmeddelelser tilsendt, modtage
De herfor min bedste tak.
Skulde det være en anden jeg er takken
skyldig, beder jeg Dem ved lejlighed
give den den rette adresse og oplyse mig.
Med venlig hilsen
Deres hengivne
Joakim Skovgaard

Fakta

Brevkort

Dansk

Af afsender dateret til 1912/03/23, men iflg. poststemplerne er kortet sendt 1912/03/22 og bragt ud med 1. ombæring 1912/03/23.

Hr Direktør E. Hannover
Kunstindustrimuseet
Vestre Boulevard
B.

Den Hirschsprungske Samling