Menu

Emil Hannovers arkiv

1900-03-06

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Charles Been

Transskription

Over dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard

Rosenvænget 6 – 3 – 1900

Hr Museumsassistent Been!

Som svar på Deres ærede skrivelse af
5te dennes tjæner, at listerne over de
genstande Museet har lånt af
mig opfatter jeg som lånebeviser x), jeg
har på dem opført assurancesum for
hvert enkelt stykke, sammenregnet
bliver det 930 Kroner som jeg ønsker
genstandene forsikkrede for.
Der er en fejl på listen hvor der står
”tegning til detalje af alterrammen
i Imanuelskirken” det er nemlig ikke
til Imanuelskirken, men til altertavlen
som blev købt til Nationalgalleriet i
Xiania. Jeg antager nemlig at tegningen fore-
stiller Johannes Evangelist tegn. Jeg

x) som jeg skal opbevare.

[2]
takker for meddelelsen om hvorledes
jeg kan hæve de 100 Kroner for voksmodeller
så snart jeg kommer til byen, ser jeg
i den anledning indenfor.
Med agtelse
Joakim Skovgaard

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling