Menu

Emil Hannovers arkiv

1895-10-07

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde har ikke været i kontakt med Hannover længe. Han kan fortælle at det desværre ikke er fordi han har nogen overraskelse i vente til Hannover. Han har arbejdet med at kopiere efter Skovgaard, samt litografering og portrætmalerier, som ikke lykkes for ham. Hvis Hannover har lyst til at se de pågældende arbejder er han velkommen til at kigge op i Rohdes atelier. Han har ikke inviteret Hannover op i atelieret mens han selv var der, fordi han af erfaring ved hvor ubehageligt det er at se på venners mislykkede arbejder i deres nærværelse.

Transskription

7-X-95.

Kjære Ven!
De har spurgt mig om, hvad jeg tog mig
for. Naar jeg ikke har givet Dem noget
Svar er det — desværre — ikke, fordi jeg havde
forbeholdt Dem nogen behagelig Overraskelse.
Min Tid er for en Del gaaet med til den
Slags Arbejde, som man nu til Tider kan
være nødt til at paatage sig — i dette Til-
fælde Kopieringsarbejde, som jeg har udført efter
Foranledning af Skovgaard — samt mislykket
Lithographering, Arbejder der ingen Grund
har været til at underholde andre med.
I den Tid, der har været mig levnet herfra,
har jeg forsøgt mig i Portrætmaleriet, som oftest
ganske resultatløst. Et enkelt Arbejde er
dog kommen saa vidt, at det har faaet en
Ramme. Skulde Deres Vej imorgen Tirsdag
efter Kl. 4 falde forbi Dronningens
Tværgade, og De har Lyst til at se
det, kan De godt gaa op paa min

[2]
Malerstue — jeg skal give Portneren besked, om
De vil henvende Dem til ham.
De maa ikke misforstaa mig, naar jeg ikke
har bedt Dem komme en Tid, da jeg var
tilstede selv; men jeg véd af Erfaring, hvor
ubehageligt det er at komme op til Venner
og se paa deres mislykkede Arbejde i deres
Nærværelse.
Men tro nu ikke, at De har nogen Forpligtelse
—jeg véd, Deres Tid er optagen, og mit Billede
kan De jo altid faa at se.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Joakim Skovgaard

Den Hirschsprungske Samling