Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-01-06

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde takker Hannover for en tilsendt tekst. Hannover har været syg og han har bildt Christiansen ind, at han har været nødt til at spise en bøf i timen for at holde sig frisk. Rohde mener, at denne lille spøg er tegn på, at han er ved at være rask.

Transskription

D. 6 Januar 1890

Kjære Ven! Da min Vej rimeligvis ikke i de første
Par Dage gaar ad Vesterbro, saa blot foreløbig
to Ord for at takke Dem for den nydelige
lille Nytaarsgave, De sendte mig, det smukkeste
Stykke Prosa, jeg længe har læst — kun Skade
at det var saa kort, men De giver os maaske
en anden Gang lidt mere om denne interessante
Kunstner. —
Christiansen fortalte mig igaar, at De var ble-
ven meget medtagen af Influenzaen, som jeg troe-
de kulminerede under mit Ophold hos Dem.
— Han fortalte (i Alvor), at De var nødt til
at spise en Boeuf hver Time (24 – fire og tyve
“Bøffer” i Døgnet altsaa) for at holde Livet oppe;
jeg haaber dog, at denne lille Spøg, De har haft
med vor fælles Ven, er et Tegn paa tilbagevendende
Livsaander, og at De er ovre det værste.

Med Ønsket om en god Bedring og et godt
Nytaar for Dem og Deres Hustru

Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

København
Rasmus Christiansen

Den Hirschsprungske Samling