Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-07-28

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har været hos Kleis for at høre, hvad problemerne vedrørende kontrakten egentlig drejer sig om. Det viser sig, at Viggo Johansen synes det er for dårligt, at Kleis har villet forpligte sig til ikke at afholde andre udstillinger end Den Frie. Til gengæld lader det ikke til, at den norsk-danske udstilling bliver til noget. Hannover har ladet Kleis forstå, at de frie udstillere sandsynligvis vil bryde med ham, hvis han begynder at indgå andre udstillingssamarbejder, og han opfordrer Rohde til at gennemlæse kontrakten, før den underskrives. Hannover er ked af at høre om Rohdes skrantende helbred. Desværre kommer han og Alice Hannover nok ikke til Jylland. Dels synes Hannover ikke Rohdes beretning om forholdene frister, og dels har han for meget arbejde. Han er gået igang med en afhandling om at samle på bøger, og han håber derefter at kunne vende tilbage til arbejdet med afhandlingen om Christen Købke.

Transskription

Kjære Rohde,
jeg gik, efter Deres Opfordring,
igaar ind til Kleiss for at
høre lidt om Sagerne. Efter
lange Pinsler kom det ud
af Manden, at det var
Viggo Johansen, der havde
været derude og sagt, at han
fandt det nederdrægtigt af
Kleiss, at denne vilde binde
sig til ikke at holde andre
Udstillinger end den frie.
Iøvrigt lod det til, der
kun var ringe Udsigter
til den ”norske” Udstilling.
jeg sagde til Kleiss, det
vistnok vilde [være] raadeligst
for ham, om han skrev
til Dem, inden han bandt
sig nogen til [et 1-tal og et 2-tal over linjen indikerer, at ”nogen” og ”til” skal læses ombyttet] anden Udstilling,

[2]
da jeg var overbevist om, at
de frie Udstillere vilde bryde
med ham, hvis han benyttede
sig af den manglende Kontrakt
til at knytte noget Engagement.
De gjennemseer d. vel
den Kontrakt, som Zeuthen
skal koncipere, inden den
bliver underskreven af Kleiss?

Tak for Deres lange Brev
af 20/7, som vilde have glædet
mig meget, hvis De ikke deri
havde klaget over Deres Helbred.
Vær nu blot endelig forsigtig
og trods ikke imod ved at
staa ude og male i alt Slags
Vejr. Men hvad fejler De dog
egentlig? jeg har aldrig anet, der
var noget i Vejen med Deres

[i venstre margen:]
Møllers tager vistnok en af Dagene til Gjerrild. De var
endnu.. i forrige Uge i Mariager

[3]
Helbred, og jeg finder det meget
foruroligende, at De maa være
nødt til at male i fri Luft, naar
denne er saa skarp og blæsende
som Jyllands. Kan De ikke gjøre
noget extraordinært i Retning af
ulden Underbeklædning og Sko med
Filt?
Til Jylland kommer vi næppe. Dels
maa jeg tilstaa, at jeg holder meget
af Bekvemmelighed og derfor ikke
fristes af saadanne Charmer som
Senge, man ikke kan ligge i, eller
Smør man ikke kan spise. Dels
vilde min Kone lidet egne sig til
at rejse i saa uciviliserede Egne.
Og endelig har jeg ikke Tid til at
rejse fra mit Arbejde. I hele forrige
og denne Maaned har ”Politiken” saa godt
som helt taget min Tid, og for Øje-
blikket er jeg begyndt paa en

[4]
Afhandling til Hendriksens
Aarsskrift.
Den skal handle om at
samle Bøger. Først naar jeg er
færdig med den, haaber jeg
nogenlunde uforstyrret at kunne
tage fat igjen paa Købke.

Vær nu rigtig forsigtig
med Deres Helbred, lev vel
og vær hjærtelig hilset af
min Kone og Deres hengivne

Emil Hannover

Lyngby
28-VII-91.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling