Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-26

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover lykønsker Rohde med hans tredje salg på Den Frie Udstilling og spørger, hvornår Rohde har i sinde at rejse til Italien. Hannover har netop aflagt rapport på Politiken om, hvordan det er gået på Den Fries første åbningsdag. Der har været overvældende interesse, og de må derfor overveje at lade et nyt oplag af kataloget trykke. Vignetten, der kræver to tryk (jf. Hannovers brev af 13. marts samme år), må udelades og erstattes af en tekst, som Hannover dikterer i brevet. Rohde skal aftale oplagets størrelse med Hannovers bror og sikre, at rettelser indføres i det nye oplag.

Transskription

Kjære Rohde,
Til Lykke med Salget af det
tredie Billed! Naar rejser De saa
til Italien?
Jeg kommer lige inde fra ”Politiken”,
hvor jeg har aflagt nogle nogenlunde
sandfærdige Beretninger om Begi-
venhederne i Dag. Der har været 845
Besøgende, der er solgt 16 Abonnements-
kort og 370 Kataloger. Bliver det
saaledes ved, slaaer Oplaget jo ikke
til Paaskedagene over. I hvert
Fald maa De lade trykke nogle
Hundreder i Løbet af Lørdagen.
Vignetten maa De i det nye Oplag

[2]
give Afkald paa. Jeg foreslaaer
Dem at anbringe i Stedet for:

Katalog
over
Den frie Udstilling
2det Oplag

Men det er vistnok bedst, De
selv taler med min Broder i
Løbet af Langfredag og bestemmer
Oplagets Størrelse, ligesom De jo
saa ogsaa kan sige ham Besked
om de Trykfejl, som skal rettes.
Træffer De ham ikke inden Kl. 12

[3]
i Trykkeriet, forsøg da at træffe ham
i Trykke… hans Hjem, Frederiksborg-
gade 23.
Kleiss var naturligvis henrykt i
Aften.
Jeg længes forresten efter at tale med
Dem. Jeg er hjemme imorgen 12–2
og sandsynligvis fra Kl. 5.
Deres hengivne
Emil Hannover

Skærtorsdag Aften
91.

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er dateret "Skærtorsdag aften", som i 1891 faldt den 26. marts

Den Hirschsprungske Samling