Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-08-18

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hammershøis har for nyligt været på besøg hos Emil Hannover, og han har nu fået lyst til at tage ud til dem. Eftersom han nødigt tager derud alene, spørger han Rohde om han vil gøre ham med selskab. Hannover foreslår, at Rohde skriver i forvejen og melder sin ankomst, og ved samme lejlighed nævner, at Hannover kommer med.

Transskription

Kære Ven,
Hammershøjs var heroppe for-
leden Dag, og jeg har faaet saa
megen Lyst til at besøge dem. Men
da jeg ikke vover mig derud alene,
foreslaaer jeg at vi følges ad. Hvis
De har Lyst dertil, maa De vist
helst skrive forud til H. og spørge,
om han er hjemme og sige, at jeg
har i Sinde at komme med. Tirsdag,
Onsdag eller Torsdag Aften vilde
passe mig bedst; paa Mandag
Aften Kl. 9½ har jeg tænkt at
gæste Dem selv. Hvis den ene eller
anden af disse Hensigter ikke
konvenerer Dem, hører jeg
maaske fra Dem.
De venligste Hilsener,
Deres hengivne
E.H.
18.VIII.94
Nygade 7.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling