Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-08-19

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde venter at se Hannover den næste dag, og så kan de aftale nærmere vedrørende et besøg hos Hammershøis [se Hannovers brev til Rohde 18. august 1894]. Han planlægger at kigge forbi Hannover næste morgen, da han gerne vil at de foretager "en kirkeekspedition" sammen. Han takker for Hannovers seneste artikel i Politiken, der løfter niveauet på avisen.

Transskription

19-VIII-94.

Kjære Ven!
De ved[,] De er meget velkommen naar
De kommer; jeg venter Dem altsaa
imorgen Aften, og vi kan da tale om
Besøget hos Hammershøj.
Jeg sender Dem dette Brev i Haab om, at det
træffer Dem imorgen tidlig, inden De gaar
paa Museet, for at foreslaa Dem at
foretage en Kirkeexpedition imorgen.
Hvis det ikke bliver øsende Regnvejr, søger jeg
Dem derfor imellem Kl. 9-10; men kan
De ikke, gjør det ikke noget, vi kan da
maaske aftale en anden Tid — men
jeg synes, det er paa Tide, at vi faar
dette Ærinde besørget.
Lad mig med dette samme takke Dem
for Artiklen i Dag — Det er den Slags
Artikler, som hæver “Politikens” Niveau, og
som Redaktionen burde paaskjønne. Da
jeg læste havde læst den, tænkte jeg paa

[2]
det Ansvar, jeg paatog mig, naar jeg hjalp
Dem med at finde Paaskud til at for-
lade Bladet.
En Bedømmelse som denne, saa lidt seende
til højre eller venstre, saa overlegen bestemt og
værdig i sin Form er De i Øjeblikket ene
om at give herhjemme.

Venligst
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Vilhelm Hammershøi

Den Hirschsprungske Samling