Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-09-21

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten takker for en invitation til festen i anledning af Willumsens hjemkomst fra Paris. Selvom Willumsen ved flere lejligheder har givet udtryk for at han synes Holten er 'et Faar', vil hun gerne deltage.

Transskription

p.t. Vedbæk. den 21de Sept. 1894.

Kære Hr: Hannover!
Tak for deres Venlighed ogsaa at tænke paa mig som
deltager i Festen for Willumsen, der rigtignok mer end en Gang har sagt
mig rent ud, at han anser mig for at være et Faar; men naar han
nu skal være herhjemme er det maaske ganske godt at ogsaa disse
ere repræsenterede ved selve Modtagelsen; og jeg skal derfor, hvis ikke
nogen bindende Forhindring kommer i Vejen, gøre mig den Glæde at
give Møde.
Tak for sidst, jeg følte mig rigtig behagelig til Mode ved atter
engang at faa Lejlighed til at tale med dem. Med venlig Hilsen
deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Jens Ferdinand Willumsen

Den Hirschsprungske Samling