Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret. Perioden 1894-1905

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover beder Rohde om at købe et litografi efter Millet. Bestillingen er fra Kunstindustrimuseet, og Hannover understreger, at museet betaler for værket.

Transskription

Kære Ven,
Fra Krohn skal jeg bede Dem,
om De paa Museets Regning
vil udsøge et særlig godt Exemplar
– hvis der da ellers er nogen For-
skjel – af Deres Lithografi efter
Millet. Museet ønsker udtrykke-
lig at betale det, hvilket jeg med-
deler Dem, for at De ikke skal faa
Anfægtelser af Ædelmodighed. Krohn,
der jo tidt er meget fornuftig, ræson-
nerede som saa, at naar man ikke
i andre Samlinger vilde anskaffe
danske Lithografier, burde vi give
et godt Exempel og gøre det.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
E.H.

Tirsdag Aften.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Ingen datering. Kun "Tirsdag Aften." angivet. Året for brevet må ligge inden for Hannovers engagement ved Kunstindustrimuseet i årene fra 1894 indtil 1905, hvor Pietro Krohn, der omtales i brevet, dør (og Hannover i 1906 overtager direktørstolen efter ham).

Pietro Krohn

Den Hirschsprungske Samling