Menu

Emil Hannovers arkiv

1900-03-16

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Via Babuino 68 III Roma 16.III
1900
[med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller

Kjære Hannover

Jeg sender dig her hvad
jeg har af Udkast med
mig og hvad jeg synes
der kan være Tale om
at lade komme frem
Men det er jo mulig-
vis for sent nu – var
det ikke allerede i 2den
Uge af Marts at Udstillingen
skulde aabnes saa den
er formodentlig ordnet og
ophængt og aabnet inden
dette kommer – Jeg har
imidlertid ikke kundet
sende det før. Saafremt
det er for sent skal
du ikke for min Skyld

[2]
gjøre dig stor Ulejlighed
for at skaffe Plads til
disse smaa Sager – –
Med Hensyn til Ideernes
Stjælelse saa er det vel
forbudt at kopiere paa
Udstillingen?
Selv om der nu ikke
er stor Fare for at de
kjøbenhavnske Guldsmede
skulde være særlig slikken
efter at faa Lov til at
udføre dem – ”Hvad jeg
nu ikke tror de gjør
de har aldrig gjort det
før” saa vil jeg dog ikke
sætte Pris paa at Folk
fik Lov til ligefrem at
tegne efter dem –
Naa for øvrigt garan-

[3]
terer offentlig Udstilling jo
heller ikke saa lidt mod
Idetyveri, mange vil
jo saa allenfals kunde
sige Æ’ bæ det er ikke
originalt –
Agnes har sagt mig
at du har faaet Tegninger
til Helena smykket over
paa Museet – Jeg vil bede
dig ikke udstille Dem[sic] –
og jeg vil yderligere bede
dig om at lade mig
faa Dem[sic] tilbage – I kan
jo faa dem en Gang
naar jeg er død – det
kan I faa skriftligt
Ja du synes maaske
det er stor Staahej
for ingenting – – –
Men vil du ordne

[4]
det saadant – –
saa gjør du mig en
virkelig Vennetjeneste.
Jeg vil med Fornøjelse
ved Lejlighed give
Jer nogle andre Teg-
ninger oven i Kjøbet
– det maa dog nødigt
være den Plakat med
Træet da jeg meget godt
her paa min Rejse
kunde have Brug for
de omtalte 50 Kr til
at kjøbe Fotografier og
andet Indtrykskonserves
for – passer det Muse[e]t
at lade mig faa dem
nu? Du har vel
med paa Udstillingen
alt hvad Michelsen
har af mig af Tegninger

[5]
Alfred Jacobsen har 2
ret gode Omslag af mig
til ”Kunst” ubenyttede.
Arkitekt Brunner en
stor Lysestage, Doback
en Lysekrone Otto Meyer
et Meublement af hvilket
Arbejdes[sic] tegningerne dog
ikke maa komme frem
kun Skizzerne Skizze
Fru Cavling en Skizze
til en Plakat til Poli-
tiken – Ja Gud ved
om der saa er mer.
Med de venligste Hilsner
til Karen og den lille
Dame og dig selv er jeg
Din hengivne
Harald Slott-Møller

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Rom
København

Den Hirschsprungske Samling