Menu

Emil Hannovers arkiv

1907-04-10

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer planlægger at udstille på den internationale portrætudstilling i Krefeld, Tyskland, og fortæller Hannover, at han har været i kontakt med Friedrich Deneken, der står bag udstillingen. Krøyer håber at kunne udstille flere portrætter - helst tre og fra forskellige perioder - for at vise et repræsentativt udsnit af sit arbejde indenfor den genre.

Transskription

Foroven t.h. med blyant i Hannovers hånd:] Krøyer

[på papir med "Skagen" trykt foroven t.v. Herunder datoen i Krøyers hånd:]
10 April 1907

Kjære Hannover

Jeg har allerede
skrevet til Direktør Deneken
at jeg gerne vil deltage i
den internationale Portrait-
udstilling i Crefeld – navnlig
da jeg neppe naaer at faa
det Portrait færdigt til
”Champ de Mars” som jeg
har under Arbejde. Men
naar jeg skulde deltage vilde
jeg nødig kun møde med
et – jeg vilde gjerne sende

[2]
flere – t. Ex et Dame-
og et Herreportrait – og
muligvis et fra en ældre
Periode og det sidste,
ganske nye.
Helst vilde jeg ud-
stille mind[s]t tre Portraiter
Ogsaa to Portraitbilleder; hvoraf
jeg jo har malt endel – burde
være paa sin Plads der –
og der er jo f. Ex den franske
Hermite. Det hævder jeg
stadig som noget af det
Bedste i min Produktion
Jeg har forresten

[3]
skrevet til Deneken at
jeg helst vilde udstille
flere Portraiter, fra flere
Perioder.
Hilsen
Deres
P.S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

Skagen
Friedrich Deneken

Den Hirschsprungske Samling