Menu

Emil Hannovers arkiv

Efter april 1886

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Emil Hannover er i Sofie Holtens tanker: Noget vigtigt foregår - hvilket fremgår ikke tydeligt af det udaterede brev.

Transskription

Kære Hr: Emil Hannover!
Hele dagen har jeg gaaet og tænkt paa
dem – og jeg kunde ikke dy mig for
at lade disse mine Tanker paa en
tydelig Maade komme til Dem – gid

[2]
alt maa blive vel overstaaet
Deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

I Sofie Holtens brev dateret 15. april 1886 fremgår det, at hun og Emil Hannover endnu ikke har truffet hinanden. Nærværende brev må datere sig senere.

Brevet kan være skrevet i forbindelse med Karen Hannovers fødsel af et af parrets tre døtre? Sofie Holten har måske sendt en blomsterbuket?

Den Hirschsprungske Samling