Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-03-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

24. III . 98
Kjære Ven! Indlagt de 2 ønskede Kort. —
—Ja det er vel nu for sent med gode Raad.
Foruden Niels Skovgaards store græske Billede
vilde jeg (til Fotografering) have henledt Deres
Opmærksomhed paa Sybergs Aquarel (Daglig-
stuen med den læsende Dame), et af
Udstillingens bedste Arbejder.
Jeg finder der er megen smuk og ægte Følel-
se i Frydensbergs Folkevisebillede, som dog maa-
ske er vanskeligt at fotografere.
Johannes Larsen har ogsaa et Par Billeder,
jeg vilde have henledt Deres Opmærksom-
hed paa. — Der var nok endnu nogle Bille-
der, som jeg syntes vare paa sin Plads i
en Artikel, men om de egentlig vilde tage
sig ud i en lille Reproduktion, ved jeg ikke
—det gjælder f. Ex Finds Landskaber — der
jo væsentligt virker ved Farven og selve det ma-
leriske Foredrag; derimod vilde jeg tro at
flere af Krøyers Ting egnede sig godt til
at gjengive; — i lige Maade Willumsens
Aquarel (Plakaten).
Venligst Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske samling