Menu

Emil Hannovers arkiv

Lørdag aften

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer har talt med forlægger Bojesen fra tidsskriftet Tilskueren, der har reproduktionsretten til maleriet "Et Møde i Videnskabernes Selskab". Kunstbladet vil gerne bringe et stykke om værket, fortæller Krøyer, så Galschiøtt fra Kunstbladet må få en aftale i hus med Bojesen om retten til at gengive maleriet.

Transskription

Bergensgade 2 Ø.
Lørdag aften

Kjære Hannover
Lidt efter
at jeg havde talt med
Dem forleden, traf jeg
Bojesen og satte ham
ind i Spørgsmaalet.
Han mente jo – og
ganske sikkert med
Rette – at han havde
første Ret til at re-
producere Studierne
til Videnskaberne
i Tilskueren. Men
han har fundet det saa
rimeligt og naturligt at

[2]
Kunstbladet fik noget
af og om Billedet eller Studierne
og sagde at han
vilde tale med Gall-
schiøtt om et eventuelt
Arrangement med
Kunstbladet.
Dette vilde jeg
blot sige Dem.
Venligst Hilsen
Deres
P S Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevets datering anslås til januar 1898: Dets indhold forholder sig til et brev fra Krøyer til Hannover, som skønnes at være fra samme år og måned.

Ernst Bojesen
Gallschiøtt

Den Hirschsprungske Samling