Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-07-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde har modtaget et brev fra Kleis. Han fortæller, at der går sladder i Dagbladet Kjøbenhavn om, at Den Frie Udstilling ikke længere bliver til noget. Kleis har dog slået fast, at han er mere end villig til at skrive kontrakt med dem for næste år.

Transskription

24-VII-91.

Karup pr Viborg.

Kjære Ven!

Vil blot underrette Dem om, at
jeg igaar havde et Brev fra Kleis
i hvilket han meddeler mig, at
det bliver fortalt i Kjøbenhavn,
at den frie Udstilling ikke mere
bliver til noget “da nogle af
Spidserne har trukket sig tilbage”
Men at han intet hellere øn-
sker end at underskrive Kon-
trakt med os for næste Aar

[2]
og at han vil vise den størst mulige
Imødekommenhed.

Han har flere Gange været hos Zeuthen
men denne "har haft saa travlt", at
han har bedt ham komme igjen.

Med venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Jeg glemte at tilføje, at han (Kleis)
skrev, at han satte ovenomtalte Rygte
i Forbindelse med Zeuthens Forhand-
linger — højst mærkeligt efter de
Forhandlinger, vi har haft sammen,
at tro paa den Slags Sludder —

[3]
hvis det nu ikke er Sludder af
Kleis’ egen Fabrik.

Fakta

Brev

Dansk

Karup

Den Hirschsprungske Samling