Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-06-09

Afsender

Alice Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Dele af brevet mangler. Alice Hannover skriver fra Rom. Hun har været sengeliggende og er stadig noget afkræftet. Emil Hannover er for øjeblikket i Milano, hvor Alice snart skal mødes med ham. Fra Milano planlægger de at tage til Schweiz, hvor mælk og bjergluft skal hjælpe hendes helbred. De er efter planen tilbage i Danmark til juli, men hun ønsker at rejse til Italien igen næste vinter - alene, skriver hun, da Emil Hannover ikke tåler varmen så godt og lider "ved at se mig skrante."

Transskription

Roma
Kjære Hr. Rohde, Tilgiv, at jeg først nu [mangler]
Dem for Deres Brev, og Deres smukke [mangler]
som glædede mig saameget. Da jeg modto[g] [mangler]
Brev i Neapel var jeg sengeliggende; vi for[lod skynd-]
somst Neapel, og rejste til Rom, hvor jeg atter kom [til]
Kræfter. Min Mand har været i Venedig, og er [mangler]
i Milano, hvortil jeg rejser en af de nærmeste [Dage.]
Vi tager derfra til Schweiz, hvor jeg skal drikke Mæ[lk]
og have Bjærgluft. I Slutningen af Juli kommer vi
hjem, men det er min bestemte Hensigt at tilbringe
næste Vinter i Italien. Hvis jeg kan sætte det igjennem rej-
ser jeg ene, da min Mand lider ved Klimaet, og ved at se mig
skrante. Jeg er bleven tapper kan De tro. Det har været vanske-
lig nok at holde Humøret oppe, i disse 14 Dage, jeg har været
ene i Rom. Men jeg vilde ikke at min Mand skulde opgive Vene-
zianerne for min Skyld. Mit Bryst gaar fremad, men Kræfterne
tager af. Dette kan dog være en Følge af Varmen. Naar jeg bliver
rask, skal Livet atter ligge lyst for mig. Hils alle gode Venner
Deres Alice Hannover

Fakta

Brev

Dansk

Udateret fra afsenderens side, men stemplet af postvæsenet i Rom 9. juni 1890.

Se Emil Hannovers brev til Rohde 27. juni 1890 angående de her omtalte destinationer i Italien.

Rom
København

Den Hirschsprungske Samling