Menu

Emil Hannovers arkiv

Mandag aften

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer skriver til Hannover om et billede - "Et Møde i Videnskabernes Selskab" fra 1897 - der har været udstillet privat ved Videnskabernes Selskabs mellemkomst. Han takker Hannover for en god kritik, men beder ham vente med at omtale maleriet pga. hensyn til pressen, og han forklarer desuden, at han har solgt reproduktionsretten til værket.

Transskription

Bergensgade
Mandag aften

Kjære Hr Hannover

Udstillingen
af Billedet var ganske
privat, arrangeret af Viden-
skabernes Selskab og jeg
fik sendt endel Billetter
som jeg disponerede over
paa forskjellige Maader.
Men i Brevet der fulgte
Billetterne stod netop nogle
Bemærkninger om Presse og
Journalister, der nøder mig
til at bede Dem ikke
ved denne Lejlighed at
skrive om Billedet.
Hvorvidt Kunstbladet
kunde faa Lov til at

[2]
bringe en Gjengivelse af
Billedet – hvad jeg meget
kunde ønske – maa ogsaa
foreløbig staa hen. Jeg
har nemlig solgt Reproduk-
tionsretten til Billedet og
ved ikke rigtig hvordan
det vil stille sig med
andre Reproduktioner
Tak for Deres venlige
Ord om mit Billede –
det glæder mig at det
har interesseret Dem saa
meget
Med venligst Hilsen
Deres
P.S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Billedet, der omtales i brevet, antages at være Krøyers "Et Møde i Videnskabernes Selskab" fra 1897. Han færdiggjorde dette maleri kort før jul 1897. Brevet dateres derfor omkring årsskiftet 1897-1898.

Den Hirschsprungske Samling