Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Dokumentindhold

Dokumentet er en afskrift (Journal économique, november 1763) af en opskrift indeholdende bl.a. alun og husblas, der koges i vand for at opnå en blanding, som et billedes forside dyppes ned i. Herefter hænges billedet op for at tørre. Teksten er i Emil Hannovers hånd, men dokumentet er udateret og uden modtager og afsender.

Opskriften må være beregnet til kunst på papir og beskriver en fixeringsmetode til tegning med kul, kridt eller grafit. Husblas er en renset gelatine, og alun er ofte brugt i lime for at fremskynde hærdning og for at gøre husblasen mindre genopløselig efter tørringen. Den praksis har man undertiden set anvendt i forbindelse med limimprægnering af papir og diverse andre materialer. (Tak for disse informationer til Troels Filtenborg og Niels Borring, Bevaring og Naturvidenskab, Statens Museum for Kunst)

Transskription

Man opløser fint stødt Alun i to Glas
Vand. I denne Opløsning kaster man
”for 4 eller 5 Sous” Husblas, der er ganske smaat
skaaren. Naar det har staaet 24 Timer
Koger man det, for at Husblasen kan
smælte fuldstændig. Naar det koger, filtrerer
man det gjennem et Stykke fint Linned
og lader det løbe ned i en ren Glasflaske,
i hvilken man forud har skænket
3 ”Chopins” god, ufarvet Vinaand. Sluttelig
helder man det hele ud i et fladt
Bassin, der er noget større end Billedet,
holder dette vandret ned mod Vædskens
Overflade, saa det lige berører den og
hænger det derpaa vandret op til Tørring

(Journal économique, Novbr. 1763)

Fakta

PDF
Note

Dansk

Den Hirschsprungske Samling