Menu

Emil Hannovers archive

Udateret

Document content

Awaiting summary

Transcription

Man opløser fint stødt Alun i to Glas
Vand. I denne Opløsning kaster man
”for 4 eller 5 Sous” Husblas, der er ganske smaat
skaaren. Naar det har staaet 24 Timer
Koger man det, for at Husblasen kan
smælte fuldstændig. Naar det koger, filtrerer
man det gjennem et Stykke fint Linned
og lader det løbe ned i en ren Glasflaske,
i hvilken man forud har skænket
3 ”Chopins” god, ufarvet Vinaand. Sluttelig
helder man det hele ud i et fladt
Bassin, der er noget større end Billedet,
holder dette vandret ned mod Vædskens
Overflade, saa det lige berører den og
hænger det derpaa vandret op til Tørring

(Journal économique, Novbr. 1763)

Facts

PDF
Note

Dansk

Den Hirschsprungske Samling