Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-04-09

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten er tilsyneladende blevet opfordret til at skrive en udstillingsomtale. Hun er dog usikker på, om det er Emil Hannover eller Martinus Galschiøt der ønsker, at hun skal skrive den, og spørger, hvad der forventes af hende. Hun savner Kliken.

Transskription

Nørrevoldgade 25.
9de April 1887. –

Kære Hr: Hannover!
Tak for deres lille Skrivelse – jo jeg vilde i Grunden finde det rigtig
morsomt at skrive om denne Udstilling – men er det dem eller
Galschiøtt der opfordrer mig? eller hvad vil de at jeg skal
gøre? foreløbig afventer jeg et Svar fra dem –
Jeg savner ”Klikken” – Med venlig Hilsen deres hengivne
Sofie Holten. –
Vend

[2]
Hvis de kalder mig for Sophie saa kalder jeg
dem Emil_e_

Fakta

Brev

Dansk

Det er uklart hvilken udstilling der henvises til. Galschiøt var i 1887-1892 redaktør på Illustreret Tidende, så der er sandsynligvis tale om en omtale i pågældende blad.

"Klikken" må henvise til Johan Rohde, Rasmus Christiansen, Harald og Agnes Slott-Møller og Sofie Holten. Kliken omtales i Emil Hannovers ungdomserindringer (Emil Hannover, Erindringer fra Barndom og Ungdom, red. H.P. Rohde (København, 1966), p. 162).

København
Gallschiøtt

Den Hirschsprungske Samling