Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-09-04

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten lykønsker Hannover i anledning af hans forlovelse med Alice Ruben, som hun har hørt så meget godt om. Holten beklager, at hun ikke var der til at tage imod Hannover, sidst han kom på besøg. Hun beder ham hilse sin mor og skal også hilse fra frøken David og sige tillykke.

Transskription

Sorø den 4de Sept. 87. –

Kjære Hr: Hannover!
Hjærtelig Lykønskning i Anledning af deres Forlovelse – jeg beder
dem bringe Frk: Ruben min bedste Hilsen – jeg har jo haft
den Fornøjelse at træffe hende et Par Gange, og haaber at
faa Lejlighed til at gøre hendes nærmere Bekendtskab efter
at have hørt hende saa venligt omtalt af hendes og min
fælles Veninde Frk: Frimodt. –
Jeg beklagede meget, at det var mig umuligt at tage imod dem

[2]
sidste Gang de søgte mig – saavelsom jeg ogsaa beklager
at jeg ikke traf deres Moder den dag jeg søgte hende;
ogsaa deres Moder maa de, om hun erindrer mig bringe
min Hilsen og Lykønskning. –
Frøken David har bedt mig ligeledes overbringe dem hendes
Lykønskning. –
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Sofie Holten.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Den Hirschsprungske Samling