Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-04-10

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Emil Hannover har opfordret Sofie Holten til at skrive en udstillingsomtale (sandsynligvis i Illustreret Tidende, jf. brev fra Sofie Holten til Emil Hannover 9. april 1887). Holten beretter, at hun tidligere har haft en uoverensstemmelse med bladets redaktør, Galschiøt, og at det derfor er usandsynligt, at han vil lade hende skrive deri. Det ærgrer hende, da hun gerne havde gjort det og er smigret over den tillid, Hannover har vist hende ved at foreslå det.

Transskription

10de April 1887. –

Kære Hr: Hannover!
I Gaar da jeg fik deres Brev – havde jeg fuldstændig svedt ud – at Galschiøtt
og jeg engang har haft et lille ”rencontre” – i Anledning af nogle Tegninger
Han begyndte som en høflig Gentlemann – slog over og blev en kritisk,
overlegen Bladredaktør – og om jeg aldrig har stukket noget i Lommen –
svarede jeg ham høfligt – men og saaledes at han matte [!] kunne forstaa
at jeg var ikke imponeret – herover blev han formodentlig vred – thi
han svarede mig aldrig – og behandlede den jeg sendte efter mine Tegninger
som han i parenthesis beholdt – yderst overlegent – jeg selv var des[-]
værre paa Grund af mit Ophold i Udlandet forhindret i personlig
at kunne gøre ham min Opvartning. –

[2]
Jeg har derfor al mulig Grund til at tro, at det vist ikke vil være
ham ”en Glæde” at jeg tilbyder mig. –

det ærgrer mig – for nu havde jeg syntes det var morsomt – at skrive
lidt igen. – Nu kan de selv sige om de ikke tror som jeg?

Iøvrigt vil jeg blot tilføje, at jeg virkelig føler mig smigret over den
Opmærksomhed de viser min ”Pen” – som er saa ufortjent.

Saa nu faar vi da endelig Foraar – hvis det nu narrer mig engang
til – saa bliver jeg gnaven –

Med bedste Hilsen
Deres hengivne
Sofie Holten.

Fakta

Brev

Dansk

Martinus Ludvig Galschiøt

Den Hirschsprungske Samling