Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-11

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Emil Hannover efterlyser Vincent van Goghs biografi, og spørger, om ikke kunstnerens breve er udgivet. Han søger også oplysninger om Paul Gauguin og forklarer, at informationerne er til brug i sin anmeldelse af Den frie Udstilling.

Transskription

Kjære Rohde,
Er De ikke i Besiddelse af
noget om Van Gogh ud over det
Vaas, som Bernard har skrevet
i ”les hommes d’aujourd’hui”. Har
De ikke en Katalog over hans
Udstilling, og indeholdes ikke
deri en ”Notice” om ham?
Udkom hans Breve aldrig?
Har De noget Steds en
Biografi af Gauguin? Eller maa
man op hos Mette for at faa
den?

Som De af disse Forespørgsler vil
forstaa, er det Anmeldelsen af
den Fri, det gælder.

Deres hengivne
E.H.

11.III.93

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Den Hirschsprungske Samling