Menu

Emil Hannovers arkiv

1905-04-28

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Zahrtmann

Amaliegd 14. 28 April 5
Kære Hr. Hannover!
Tak for Forespørgslen. Jeg tror ikke
der existerer Fotografi direkte efter
Billedet af Leon. Christina i Ma-
ribo. Derimod haves et stort, særd[e]-
les godt Fototypi hos Winkel og Mag[-]
nussen af Gætjes Tegning dertil og
den kan jeg ikke sende. Winkel &
M. have i sin Tid foruden at tage Bil-
ledet lille til L. Chr. Mappen taget
det ene Billed stort, men jeg har aldrig
haft noget Exemplar deraf. Derpaa
er Lysfordelingen mere storslaa[e]t tror
jeg end i Billedet.
præterea censeo at den døen[-]
de Sofie Amalie er langt betydeli-
gere i hver Henseende.
Deres heng.
Kristian Zahrtmann

Sidste sætning[?] tildels[?] tilføjet fordi jeg i enkelte
Ting elsker en behersket Dissonans, saaledes
de røde Trekanter i Tæppet paa Atelieret paa
den frie.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Amaliegade, København

Den Hirschsprungske Samling